Personvern

Hvem vi er

Selskapets navn er Pema Miljøteknikk AS.
Vår nettstedsadresse er: https://www.pema.no

Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor vi samler dem inn

Vår behandling av personopplysninger har i hovedsak tre formål. Det viktigste er at vi behandler personopplysninger for å utføre oppdrag på vegne av våre kunder. I tillegg behandler vi personopplysninger for å opprettholde en løpende dialog med ansatte hos våre kunder og samarbeidspartnere, til markedskontakt samt til intern administrasjon.

Det er nødvendig å behandle personopplysninger for å utføre kundeoppdrag og løpende drift av selskapet. Pema behandler opplysninger om alle kontaktpersoner som er involvert. Disse personopplysningene kan være navn, stilling/tittel, adresser, telefonnummer, e-postadresser og andre opplysninger som knytter seg til oppdrag og avtaler.

Pemas behandling av personopplysninger i tilknytning til eksterne oppdrag har grunnlag i en konkret oppdragsavtale med kunden. Det er også inngått databehandleravtaler med eksterne samarbeidspartnere som deltar i utførelsen av kundeoppdragene.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Pema bruker informasjonskapsler på sine nettsider (www.pema.no). Formålet er å øke brukeropplevelsen og analysere brukeradferd. Disse informasjonskapslene utløper etter ett år. Vi samler ikke inn eller lagrer identifiserbare personopplysninger uten å be om samtykke.

Sikkerhet

Pema har dokumenterte tekniske og organisatoriske tiltak som sikrer at personopplysningene behandles på en måte som sikrer konfidensialitet og hindrer at uvedkommende får tilgang til opplysningene.

Innebygd innhold fra andre nettsteder

Artikler på denne nettsiden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra.

Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler, bygge inn sporingssystemer fra tredjeparter og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet.

Mottakere av personopplysninger og bruk av underleverandører

Pema benytter underleverandører (databehandlere) for utførelse av kundeoppdrag og administrative oppgaver. I disse tilfellene er opplysningene sikret gjennom databehandleravtaler slik at behandlingen oppfyller kravene i personvernforordningen (GDPR) og at personopplysningene ikke brukes til annet formål.

Den registrertes rettigheter

Ved å henvende seg til Pema har den registrerte rett til å kreve innsyn i, korrigering eller sletting av personopplysninger som gjelder den registrerte. Dersom grunnlaget for behandlingen av personopplysninger er samtykke, har den registrerte til en hver tid rett til å trekke tilbake sitt samtykke ved å kontakte Pema.

Oppbevaringstid

Pema vil lagre personopplysningene så lenge det er nødvendig for formålet med behandlingen. Personopplysninger for markedsføringsformål lagres så lenge det er et eksisterende kundeforhold. Når personopplysninger er gitt ved samtykke, lagres de til samtykket trekkes tilbake. Personopplysninger om samarbeidspartnere og leverandører lagres så lenge det er et eksisterende kundeforhold. Pema vil ikke lagre personopplysninger ut over dette, med mindre det dukker opp annet, rettslig grunnlag for fortsatt behandling.

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for personopplysninger i Pema er Daglig leder, Kjetil Petterson. Dersom du har spørsmål relatert til oppbevaring av personopplysninger, kan du kontakte ham på: kjetil@Pema.no